موارد کلیدی و مهم در مورد آمادگی امتحان تخصص

2021-01-02

بیست مورد کلیدی و مهم در مورد آماده گی امتحان تخصص در افغانستان ۱- آماده گی را با انگیزه ، علاقه و با یک هدف مشخص شروع کنید ۲- قبل از شروع هر مضمون یکبار سوالات امتحان دور های قبلی را مرور کنید و‌نظر به آن مطالعه خودرا عیار سازید ۳- اگر به زبان انگلیسی تسلط دارید مطالعه کتاب های انگلیسی را شروع کنید ۴- از کتابهای ترجمه افغانی فقط اناتومی ، مایکروبیالوژی و فارمکولوژی ترجمه خوب شده اند سایر کتابهای خلاصه را مفید نخواهد بود ( بنأ کتابهای انگلیسی یا ایرانی را مطالعه کنید) ۵-بعداز ختم هر فصل حتما سوالات آن فصل را کار کنید ۶- به تشویش تغییر رفرینس ها نباشید فقط شر‌وع کنید چون به احتمال زیاد الی سه سال دیگر منابع تغییر نخواهد کرد ۷- از اناتومی و فزیولوژی شروع کنید و‌ این دو‌ مضمون را بیشتر بخوانید چون ۴۴ سوال امتحان از همین دو مضمون میباشد ۸- در ابتدا با یک یا دو کتاب شروع کنید ۹- مطالب که همیشه فراموش تان میشود یا باید حفظ شود را بیرونویس کنید ۱۰- تشویش ختم مکمل کتابها را نداشته باشید چون تقریبا ۴۰٪ حجم کتابها شامل رفرینس نمیباشند ۱۱- حداقل ۲ الی ۳ بار باید هر کتاب را مرور شود ۱۲- اگر وقت کافی داشتید در مرور دوم خلاصه نویسی کنید و در مرور های بعدی همان خلاصه ها و بیرو نویس تانرا مطالعه کنید ۱۳- به نکات خیلی ها عمده و کلیدی هر صفحه تمرکز کنید ۱۴- طول مدت زمان آمادگی به امتحان تخصص (۶ الی ۱۰ ماه ) است ۱۵- و روزانه باید حداقل (۶ الی ۸ ساعت) درس بخوانید ۱۶- قبل از شروع مطالعه تعداد صفحات و عناوین فرعی هر فصل را بدانید و بعدا شروع کنید ۱۷- یک تقسیم اوقات منظم ساخته و یک تارگیت مشخص بخاطر ختم هر کتاب داشته باشید ۱۸- در جریان مطالعه تان جهت یادگیری خوبتر موضوعات به گراف ها ، جدول ها ، اشکال ، تصاویر و خلاصه ها دقت کنید ۱۹- در گروپ های تلگرام وصل شده سوالات چهار جوابه را حل نمایید ۲۰- ورزش ، خواب کافی ، غذای مناسب و تفریح را فراموش‌ نکنید. احساس "ایبخت"