داکتر پوهنیار دوکتور محمد هاشم - متخصص یورولوژی

پوهنیار دوکتور محمد هاشم

شماره تماس - 074968917
درجه تحصیل - متخصص یورولوژی
وظیفه فعلی - موظف در شفاخانه تدریسی علی اباد
نام - پوهنیار دوکتور محمد هاشم


   آدرس دقیق
به زودی
لیست کلنیک های کاری این داکتر
نام کلینیک یا شفاخانه زمان کاری آدرس
شفاخانه تدریسی علی آباد به زودی به زودی