داکتر دوکتور شریفه - متخصص گوش، گلو و بينی

شماره تماس - 0700732558
درجه تحصیل - فوق تخصص جراحی گوش و قاعده جمجمه و جراحی سر و گردن
وظیفه فعلی - سرطبیب شفاخانه کادری میوند و استاد پوهنتون علوم طبی کابل
نام - دوکتور شریفه

از متخصصین ورزید افغانستان و یکی از برترین کدر های افغانستان
   آدرس دقیق
کابل
لیست کلنیک های کاری این داکتر
نام کلینیک یا شفاخانه زمان کاری آدرس
کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دوکتور حقجو همه روزه از 3 بعد از ظهر الی 6 شام کابل، کارته سه، پل سرخ، روبروی مارکیت ملی، کلینیک دوکتور حقجو