داکتر پوهندوی دیبا - متخصص نسائی ولادی

پوهندوی دیبا

شماره تماس - 077
درجه تحصیل - اسوشیت پروفیسور امراض نسائی ولادی
وظیفه فعلی - مؤظف در شفاخانه کادری شهر آرا
نام - پوهندوی دیبا

از متخصصین ورزید افغانستان و یکی از برترین کدر های افغانستان، تجربه چندین ساله در عرصه طبابت و خدمت به هموطنان ما در عرصه طبی و یکی از اساتید ورزیده پوهنتون علوم طبی کابل
   آدرس دقیق
کابل، قوای مرکز، شفاخانه کادری شهر آرا
لیست کلنیک های کاری این داکتر
نام کلینیک یا شفاخانه زمان کاری آدرس
شفاخانه خانه آریانا ثابت همه روزه از ساعت 3 بعد از ظهر الی 7 شام کابل، حصه اول خیر خانه مینه، سرای شمالی، مقابل کوچه افوستر سابقه، شفاخانه آریانا ثابت