داکتر دوکتور غلام رضا - متخصص یورولوژی

دوکتور غلام رضا

شماره تماس - 0780786797
درجه تحصیل - پروفیسور جراحی عمومی و یورولوژی
وظیفه فعلی - موطف در شفاخانه کادری علی آباد
نام - دوکتور غلام رضا

از متخصصین ورزید افغانستان و یکی از برترین کدر های کشور.
   آدرس دقیق
کابل، جوار پوهنتون طبی کابل، شفاخانه تدریسی علی آباد
لیست کلنیک های کاری این داکتر
نام کلینیک یا شفاخانه زمان کاری آدرس
شفاخانه تخصصی مدرن همه روزه از ساعت 1 بعد از ظهر الی 8 شام کابل، ايستگاه سرپل، شفاخانه تخصصی مدرن